Chat with us, powered by LiveChat

Privacy Policy

1 juni 2019

Uw privacy is voor www.thefirstconnnection.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.thefirstconnection.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met The First Connection.

Chatomgeving

In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren de informatie tot twee jaar na dat u contact met ons heeft opgenomen. De persoonsgegevens worden verzameld op basis toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van toestemming. Wij bewaren deze informatie tot dat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Persoonsgegevens
The First Connection zal onder andere de volgende persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bezoekgedrag

Gegevens verstrekken aan derde

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

 • Onze bezorgpartner, zodat we u poststukken kunnen sturen;
 • IT- dienstverleners, zodat onze website optimaal werkt.
 • The First Connection

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Enkel bevoegd personeel heeft toegang tot de chatdienst door middel van een persoonlijke inlogcode. We wijzigen elke 6 maanden de inlogcodes zoals wachtwoorden en letten goed op wat er mis kan gaan. De persoonsgegevens zijn beveiligd door:

-256bit SSL protocol
– persoonlijke inlogcodes van werknemers om in de chat omgeving te komen
– virus scanner
– persoonlijke inlogcodes om toegang tot de computer te verschaffen
– persoonlijke digitale sleutelhanger waarin inlogcodes bewaard worden.
– Chats worden opgeslagen binnen Europa onder de hoogste veiligheidseisen.
– Two factor authentication

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website / chat wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Naam bedrijf: The First Connection
Telefoon: 050-2115645

Mailadres: support@thefirstconnection.nl
Kvk nummer: 91385202